ss

SCELL

Rozdzielnica SmartSCELL
12-24 kV
w izolacji powietrznej

Pole rozdzielnicy SCELL jest uniwersalne, umożliwia użytkownikowi zastosowanie
rozdzielnicy w sieciach smart grid o dowolnej konfiguracji.
Uzyskano to dzięki możliwości pracy rozdzielnicy w sieci informatycznej,
doskonałym parametrom elektrycznym, wielofunkcyjności oraz kompaktowym gabarytom.

lws

W 30-letnim okresie naszej działalności
jesteśmy konsekwentni
i nie stosujemy w naszych produktach
sześciofluorku siarki (SF6),
czyniąc je przyjaznymi
dla środowiska naturalnego.

sf6